28. desember 2005 – Til allra andlegra þjóðarráða

varðar annað kennsluefni sem hefur verið gert og mun halda áfram að þróast, á þetta efni sér svo sannarlega sinn sess í bahá’í samfélaginu. Sumt má til dæmis nota sem dýpkunarefni í grasrót samfélagsins en öðru má breyta og aðlaga það þannig að hægt sé að nota í ítarnámskeið á hliðargreinar frá aðalnámskeiðum Ruhi stofnunarinnar.

Í þessu sambandi finnst okkur nauðsynlegt að útskýra hvað átt er við þegar talað er um hliðargreinar. Í skilaboðum okkar 9. janúar 2001 til ráðstefnu álfuráðanna, líktum við aðal­námskeiðaröðinni við trjástofn sem ber uppi önnur námskeið sem greinast út frá honum, þar sem hver grein fjallar um ákveðið svið. Námsefni í heilsufræði sem þróað var í Afríku gefur góða mynd af nokkrum einkennum slíkra námskeiða. Eftir áralanga þjálfun heilsugæsluliða til starfa í þorpum seint á níunda áratugnum og í byrjun þess tíunda, ákváðu nokkur bahá’í samtök að gera ítarlegt námsefni sem miðaði að því að búa fólk undir að takast á við margþætt heilbrigðisvandamál í heimabyggð. Þegar byrjað var að nota fyrstu námskeiðin eins og þau upphaflega voru sniðin, hafði þjálfunarferlið styrkst og það kom í ljós að þeir sem sótt höfðu Ruhi námskeið í bók eitt og tvö, voru betur búnir undir að heimsækja fjarskylda ættingja og vini til að tala um það sem snerti heilsufar. Fyrirkomulagi námskeiðanna var breytt þannig að þau gátu orðið hliðargrein í framhaldi af bók tvö, sem þátttakendur læra meðan þeir halda áfram námi í meginefninu. Tilraunir í þessa veru hafa borið ótvíræðan árangur. Þetta dæmi sýnir að greinar með ítarnámskeiðum eru ekki samhengislaust samsafn af efni sem notað er á tilviljanakenndan hátt. Öllu heldur verður það að spretta upp úr raunverulegri reynslu og lúta ákveðnum rökum bæði hvað varðar efnistök og samhengi við námsskrá þjálfunarkerfisins til þess að standast kennslufræðilegar kröfur. Enn fremur vísar sjálft hugtakið hliðargrein til þess að það bjóði upp á frekari þjálfun sem aðeins veki áhuga sumra þeirra sem taka aðalnámsefnið. Við vonum að þróun slíkra námskeiða, sem svara sértækum þörfum í samræmi við atburði líðandi stundar, verði eðlileg afleiðing af viðleitni blómstrandi samfélaga sem kappkosta að gera kenningar Bahá’u’lláh að veruleika – samfélaga sem nota þjálfunarefnið sem leið til að nýta reynslu sína skipulega og deila með sífellt stækkandi hópi þeim skilningi sem þau öðlast.

[undirritað: Allsherjarhús réttvísinnar]