Riḍván 2005 – Til bahá’ía um allan heim

ákveðnum einkennum þessara aðgerða. Þessar áætlanir fela almennt í sér röð nokkurra mánaða tímabila sem eru helguð skipulagningu, útbreiðslu og treystingu. Þróun mannauðsins heldur áfram óhindrað frá einu tímabili til annars, sem tryggir að útbreiðsluferlið – ekki aðeins viðhelst heldur eykst skriðþungi þess jafnt og þétt. Vafalaust má draga meiri lærdóm af þessu, en sú reynsla sem þegar hefur fengist gerir okkur kleift að heimfæra nálgunina yfir á sífellt fleiri umdæmi um allan heim.

Það er einkar ánægjulegt að þeir sigrar sem unnist hafa, snúast í senn um magn og gæði. Þungamiðja þess árangurs sem náðst hefur er hvarvetna stöðug efling andlegs lífs í bahá’í samfélögunum. Þessi nýi andlegi lífskraftur skýrir aukna þátttöku fólks af fjölþættum uppruna í helgistundum, barnakennslu og námshringjum, sem í mörgum tilfellum hefur leitt til þess að það viðurkennir Bahá’u’lláh sem birtanda Guðs fyrir okkar tíma og lýsir yfir trú sinni.

Ný þróun hefur einnig átt sér stað við Heimsmiðstöðina. Við höfum ákveðið að nú sé rétti tíminn til þess að stofna Alþjóðlegt trúnaðarráð Ḥuqúqu’lláh til þess að leiðbeina og hafa umsjón með trúnaðarráðum Ḥuqúqu’lláh í heimshlutum og löndum um allan heim. Það mun starfa í nánu samstarfi við yfirtrúnaðarmanninn, hönd málstaðar Guðs dr. ‘Alí-Muḥammad Varqá og njóta þekkingar hans og leiðsagnar við störf sín. Þau þrjú sem skipuð hafa verið sem meðlimir alþjóðlega trúnaðarráðins eru Sally Foo, Ramin Khadem og Grant Kvalheim. Lengd skipunartíma þeirra verður ákveðin síðar. Meðlimir ráðsins munu ekki flytja búferlum til Landsins helga en munu nýta þjónustu skrifstofu Ḥuqúqu’lláh við Heimsmiðstöðina í starfi sínu.

Á öllum stigum og hvert sem litið er á greinileg þróun málstaðarins sér stað – frá ávinningi í útbreiðslu og treystingu í grasrótinni til stofnana á heimsvísu. Slík uppörvandi teikn um vaxandi samstöðu samfélagsins birtast um leið og vísbendingar um hnignun þjóðfélagsins verða því miður öllum ljósar. Þess gerist ekki þörf hér að rekja einkenni þess niðurrifs sem ráðþrota heimur er flæktur í. Samt skyldi það ekki gleymast að það eru einmitt þessar kringumstæður sem auka móttækileikann fyrir boðskapnum og skapa ný tækifæri fyrir útbreiðslu hans.

Í skilaboðum okkar 26. nóvember 1999 vísuðum við til keðju hnattrænna aðgerða sem væru sniðnar til þess að fleyta bahá’í samfélaginu í gegnum síðustu árin á fyrstu öld mótunaraldarinnar. Við gáfum til kynna að sérhver áætlun myndi beinast að hinu miðlæga markmiði að örva hópinngönguferlið. Hinni fyrstu í röðinni, Fimm ára áætluninni sem nú stendur yfir, lýkur innan tólf mánaða og þá munum við beina því ákalli til fylgjenda Bahá’u’lláh að þeir hefjist handa við aðra áætlun sem standa mun í önnur fimm ár. Það sem við biðjum vinina að gera þangað til er að beina öllum kröftum sínum að því að hrinda einarðlega í framkvæmd því kerfisbundna námi sem Alþjóðlega kennslumiðstöðin hefur svo eindregið mælt með. Enginn bahá’íi ætti að láta ganga sér úr greipum það ómetanlega tækifæri að styrkja með þessum hætti forsendur þess að hefja á Riḍván að ári enn metnaðarfyllra átak. Okkar hlýjustu bænir í hinum helgu grafhýsum fylgja ykkur.

[undirritað: Allsherjarhús réttvísinnar]