Lagalegur fyrirvari

Útgáfuréttur

Allt efni sem birtist á þessum vef er verndað með höfunda- og útgáfurétti, þ.m.t. og ekki takmarkað við texta, myndir og myndbönd („Efni“). Andlegt þjóðarráð bahá’ía á Íslandi nýtur fullrar réttarverndar fyrir Efnið samkvæmt íslenskum höfundalögum.

Friðhelgi

Notendur þessa vefs eru ekki raktir, nema til þess að safna ópersónugreinanlegum tölulegum gögnum. Persónugreinanlegum gögnum er ekki safnað eða dreift með neinum hætti. Þegar vafrakökur eru notaðar fyrir mikilvæga virkni eru þær ekki notaðar til að rekja notkun eða geyma persónugreinanlegar upplýsingar. Stigin hafa verið skref til að vernda þær upplýsingar sem safnað hefur verið fyrir óheimilum aðgangi að þeim, notkun á þeim eða uppljóstrun þeirra.

Skilmálar um notkun

Þér er velkomið að nálgast og nota Efni þessa vefs en það er þó háð eftirfarandi skilyrðum:

  • Efnið má ekki nota á þann hátt að það afskræmi tilgang frumheimildarinnar.

  • Ef þú vilt nota eitthvað Efni verður að láta eftirfarandi fyrirvara fylgja: „Höfundarréttur © Andlegt þjóðarráð bahá’ía á Íslandi“, auk tilvísunar á þessa síðu þar sem það á við.

  • Hvers kyns notkun í viðskiptalegum tilgangi krefst leyfis fyrir notkun. Fyrirspurnir berist til bahai[hjá]bahai.is

  • Andlegt þjóðarráð bahá’ía á Íslandi áskilur sér rétt til að draga til baka leyfi til þess að nota Efnið hvenær sem er og undir hvaða kringumstæðum sem er. Í slíkum tilfellum ætti tafarlaust að hætta notkun á Efninu.

  • Andlegt þjóðarráð bahá’ía á Íslandi styður ekki og tekur enga ábyrgð á notkun þriðja aðila á Efninu. Enn fremur er Andlegt þjóðarráð bahá’ía á Íslandi ekki lagalega ábyrgt gagnvart einstaklingi eða stofnun fyrir hvers konar beinan, tilfallandi, verulegan, óbeinan eða refsiverðan skaða sem kann að orsakast af aðgangi að eða notkun á Efninu.

Skilmálar þessir geta verið endurskoðaðir hvenær sem er án fyrirvara.

Síðast uppfært 2. janúar 2021.

English version